Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011

CHIEU VE

Chieeuf veef,ddanf chim voox canhs rius rits chim bay tuwngf ddanf.
Tuwngf cown gios thoangr,chieecs las khoo rowi liaf canhf,longf thaays nao nao.
Ngaapj nguwngf, chaan xieeu vawns buwowcs,hutj hoongr chowi vowi.
Longf bangf hoangf ngow ngacs, chowt thaays thuwowng thaan.

                                           oooo00oooo
.
Chieeuf vangf, saauf leen anhs mawts,nuoois tieecs xa xoi mootj thowif.
Chimf trong khois thuoocs ddam mee saauf ddowif, ddeex maix langr queen.
Dongf ddowif dduwa ddeens beens, mawcj canhs hoa trooi.
Tuwngf giotj saauf treen mas, hawnf nets son mooi.

                                           oooo000oooo


Ooi thuwowng thay,, cuoocj ddowif nguwowif, ddeem qua deem, ngayf laij ngayf
Tuwngf giowf daanf trooi laf rowi tuooir xuaan.

                                           oooo000oooo

Chieeuf buoonf ,timf qua loois nawngs,anhs mawts thow ngaay diuj hieenf
Nguwowif owi doix mawts chieecs aos thuw xinh ngayf naof,mauf aos xinh nguyeen ,
Mootj ngayf cangf theem troongs vawns, tuwngf giaacs mow hoang
Cuoocj ddowif nguwowif vaanx thees, tuwaj nawngs ban chieeuf.