Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

TÊN MỘT DÒNG SÔNG

Sông Hương em mãi nàng thơ,
Trăng soi sóng nước nhấp nhô mạn thuyền .
HƯƠNG-GIANG em  mãi trọng tình,
Bén duyên thắm đượm tình nồng thêm say.

HƯƠNG-GIANG kiều diễm tên em,
Nước trôi lờ lững lênh đênh bao thuyền.
HƯƠNG GIANG người đã bạc tình.
Tình tuy chất ngất nhưng tiền say hơn.

                ''Ngừoi đã phụ ta"
                    Huu-HAo