Thứ Tư, 14 tháng 9, 2011

"CHÚ LỊNH TỀ"

   Chểm chệ ai như "chú lịnh tề",
Ngày đêm nối tiếp tháng năm qua.
       Ai có nhu cầu thì tìm đến,
LƯỢNG thứ dung tha sớm về "già"...

                                       Ôn cố tri tân.
                                           huuhao.