Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

MỜI BẠN

Chaò Mừng BẠN viếng Blog,Web tôi,
Và hàng câu chữ ý thay lời.
Cho dù bạn đọc  rất ít thôi,
Hân hạnh cho tôi ,quý lòng người.


                                         Ôn cố tri tân.
                                           Huu-hao