Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

BIẾT...

Tôi ngồi ngẫm nghĩ giận bầy tôi,
tham quyền,tham nhũng,đủ thứ tham.
Biết đến bao giờ họ mới biết,
Dân nghèo,dân khổ,tội nghiệp Dân.


                               Biết đến bao giờ...
                               Nhất dương Chí
                                        HH.
                      haothuathiennguyenhuuhao.

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

MỘT CÂU THƠ TRỊCH THƯỢNG (thời bao cấp)

"Thằng trời đi chổ khác chơi,
để cho nông hội đứng lên  làm trời."
Thay trời đổi đất ,sắp xếp lại giang sơn,
(  thêm câu khẩu  hiệu ngông cuồng )
----------------------------------------------
Khi dân ngu dốt làm nông nghiệp,
không hiểu thế nào là đất trời.
Cũng chưa làm được mưa nhân tạo,
cũng chưa thám hiểm được không gian.
Cũng chưa lên được ngôi sao HỎA,
NÔNG NGHIỆP  thì chân  lấm tay bùn.
Khoai  trồng trên đất sét? sáng kiến ?
 làm thì  ăn cơm , thu hoạch =lá.
Bế quan tỏa cảng, Quốc- Tế cười.
Không có những cánh đồng miền nam,
Thì lúa gạo đâu mà xuất khẩu.
Chẳng qua vận nước, giỏi tài chi ,
Tài nguyên phong phú  đất  nước có, 
Miền nam của cải hẳn  mhiên thừa.
( Miền nam giàu có sẳn lâu rồi.)


                             Môt thời khốn khổ,
                            TRẦN THẾ LUẬN 
                                         HH.Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

NHỚ LẠI MỘT CÂU ĐÓI

Nhớ lại một câu đối,
của nhà thơ thời sự.
Là anh năm tu huýt 
cách nay mấy năm rồi.
Một câu đối khá hiểm,
của cô Hai củ chi.
Hay là anh hư cấu
thử đọc giả của mình .
Đăng trên báo công an 
và đây là câu đối.:
 ( Tháng giêng gà chết ngủm củ tỉ bà con lo mút chỉ,chôn dưới đất còn rò rỉ có cách gì không hỉ.)
Và tôi đối lại :
Tháng dần chó sủa ôi rân bần, già trẻ lo xa gần.thông lên trời,thoát hơi dần, đó là cách  không đần.)


Và suốt cả năm đó tôi theo dỏi trên báo nhưng không thấy phản hồi, như rứa là không hay hỉ .
                                                                                     -  anh năm có khi nào nhớ lại câu đối này.


      30 phút nghĩ trưa lúc thanh nhàn đọc báo,
   Khi còn làm nghề hớt tóc ,tiệm HOÀNG ANH. 
                hữu-Hảo                       Thị Nghè   BT.                                     


                                                                                                     

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

KÝ ỨC MỘT LOÀI HOA

      CÓ MỘT LOÀI HOA KHÔNG HƯƠNG KHÔNG SẮC  ,  
    KHÔNG MÀU KHÔNG LỤY TÀN VÀ KHÔNG VÀNG ÚA .
      LOÀI HOA KHÔNG NỞ KHẮP CHỐN NHÂN GIAN  .          
 KHÔNG KHOE SẮC KHÔNG TỎA HƯƠNG  NỒNG NÀN ,
CÚC VANG THŨY TIÊN  HAY DẠ LÝ ,HOA KHÔNG THẤY KHÔNG TRÔNG  .
NHƯNG HOA VẪN NỞ, KHÔNG TÙY MÙA, HOA ẤY GỌI TÌNH THƯƠNG. ,
 HOA TINH THƯƠNG  VÂNG HOA ĐÓ GỌI TÌNH THƯƠNG VÂNG HOA TÌNH THƯƠNG  .                                                                                                           
                                       Trên thượng thầng không khí ta nhìn thấy,              
                                          . môt loài hoa rất đep một loài hoa  .                                       
                                                  T a khao khát một loài hoa                                                               
                    " HOA" TÌNH THƯƠNG hãy NỞ TRONG LÒNG HÀNG TỈ TỈ ... NGƯỜI                                                                                                


   haothuathiennguyenhuuhao trantheluan luutrathe satrungkim dongđangtri nhấtdươngchí  CHÍNH LÀ TÔI .                                                                                                                                                      
                                                         NGUYỄN-HỮU-HẢO.    (tôi đi tìm tôi )                                                                                                              Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011

MÙA XUÂN HOA CƯỚI

Én liệng trời cao mỗi buổi chiều,
Mùa Xuân ấm áp vạn loài hoa.
Nắm tay cùng sánh bên nhau,
Ngày vu quy đến rộn ràng niềm vui.Bà con hai họ đều hoan hỉ,
Chúc mừng chú rể lẫn cô dâu.
Môi hôn chạm khẻ bờ môi,
Cô dâu bẽn lẻn mọi người cười vang.


                     Khó gì đâu một tựa đề,
              chỉ cần dăm phút là xong một bài.
                                     HH.
                       04.10.20011/Tân Mão.
                  haothuathiennguyenhuuhao.             .

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

TRÊN INTERNET VÀ NHỮNG ĐIỀU MA GIÁO

       Ngoài đời  đủ lắm hạng người .
     Trên inter nét còn hơn vạn lần.
            Ta đã hiểu,ta đã hiểu
Nhưng không hiểu nỗi cách lừa tinh vi 


                  những tháng ngày dạo chơi internet
                          Chỉ có ta là người quá thật thà
                                   Nguyễn-hữu-hảo

CAN KIEM NHAN VI

CAANF CUF LAO DDONGJKHOONG MEETJ  MOIX.
LAO TAAM KHOOR TRIS SUOOTS BAO DDOWIF.
NHAAN TAAM PHAIR TIMF DDAWCS NHAAN TAAM.
VIJ THOWIF VIF THEES DDAX PHUNGF THOWIF.


                                                        mootj minhf tooi thooi thees ddur rooif,
                                                     conf trowif conf ddaats conf noon nuwowc.
                                                    phair vis tooi ddaay tuwowng nhaf trowif.
                                                    phair lamf theeo nhuwngx gif daan muoons.       
                                                                    THOONG THIEN HOC
                                                       vanj phaps quy toon  suws menhj trowi


                                                                  NGUYENXHUWXHAOR