Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

KÝ ỨC MỘT LOÀI HOA

      CÓ MỘT LOÀI HOA KHÔNG HƯƠNG KHÔNG SẮC  ,  
    KHÔNG MÀU KHÔNG LỤY TÀN VÀ KHÔNG VÀNG ÚA .
      LOÀI HOA KHÔNG NỞ KHẮP CHỐN NHÂN GIAN  .          
 KHÔNG KHOE SẮC KHÔNG TỎA HƯƠNG  NỒNG NÀN ,
CÚC VANG THŨY TIÊN  HAY DẠ LÝ ,HOA KHÔNG THẤY KHÔNG TRÔNG  .
NHƯNG HOA VẪN NỞ, KHÔNG TÙY MÙA, HOA ẤY GỌI TÌNH THƯƠNG. ,
 HOA TINH THƯƠNG  VÂNG HOA ĐÓ GỌI TÌNH THƯƠNG VÂNG HOA TÌNH THƯƠNG  .                                                                                                           
                                       Trên thượng thầng không khí ta nhìn thấy,              
                                          . môt loài hoa rất đep một loài hoa  .                                       
                                                  T a khao khát một loài hoa                                                               
                    " HOA" TÌNH THƯƠNG hãy NỞ TRONG LÒNG HÀNG TỈ TỈ ... NGƯỜI                                                                                                


   haothuathiennguyenhuuhao trantheluan luutrathe satrungkim dongđangtri nhấtdươngchí  CHÍNH LÀ TÔI .                                                                                                                                                      
                                                         NGUYỄN-HỮU-HẢO.    (tôi đi tìm tôi )