Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

NHỚ LẠI MỘT CÂU ĐÓI

Nhớ lại một câu đối,
của nhà thơ thời sự.
Là anh năm tu huýt 
cách nay mấy năm rồi.
Một câu đối khá hiểm,
của cô Hai củ chi.
Hay là anh hư cấu
thử đọc giả của mình .
Đăng trên báo công an 
và đây là câu đối.:
 ( Tháng giêng gà chết ngủm củ tỉ bà con lo mút chỉ,chôn dưới đất còn rò rỉ có cách gì không hỉ.)
Và tôi đối lại :
Tháng dần chó sủa ôi rân bần, già trẻ lo xa gần.thông lên trời,thoát hơi dần, đó là cách  không đần.)


Và suốt cả năm đó tôi theo dỏi trên báo nhưng không thấy phản hồi, như rứa là không hay hỉ .
                                                                                     -  anh năm có khi nào nhớ lại câu đối này.


      30 phút nghĩ trưa lúc thanh nhàn đọc báo,
   Khi còn làm nghề hớt tóc ,tiệm HOÀNG ANH. 
                hữu-Hảo                       Thị Nghè   BT.