Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

TỔ YẾN MÙA GIÔNG BÃO

TỔ Yến chênh vênh đá hiểm nghèo.
   MẸ mớm mồi con  ríu rít reo.
TRUNG trùng  sóng dữ mây đen kịt,
CỘNG cùng bão tố gió mưa giông.


                          Cánh chim không mõi.
                               Nhất dương Chí.
                                         HH.