Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2011

TOA THUỐC TRỊ BÊNH TÊ TÊ

NGƯỜI ĐỜI MẤY AI KHÔNG CÓ BỆNH,
BỆNH THỜI NHIỀU BỆNH,BỆNH "tê tê".
BỆNH NÀY  CHẲNG PHẢI NAN Y, 
KHÓ VÌ DÙNG THUỐC HAY KHÔNG CHỊU DÙNG.
AI CÓ BỆNH DÙNG KHÔNG TÙY  Ý,
PHỔ BIẾN TOA LÀ Ý TỐT THÔI
THUỐC HAY CHẲNG PHẢI CHÀO MỜI,
XEM ĐÀ HIỆU NGHIỆM HUỐNG CHI UỐNG VÀO.
MÃ đề (cây)           Tất cả các vị liều lượng đồng cân,nước lã 3 chén 
BA kích (rễ)        sắc còn một chén uống sau buổi cơm tối hoặc trước 
QUAN quế  (vỏ)      khi đi ngủ.,Mộng  đẹp chiêm bao khỏi bệnh dần.
ĐẠI hồi (hoa)
THỰC khiếm (củ)
LỘ tiêu ban ( Hột)
LIỄU diệp (lá)
                                                  TOA THUỐC GIA TRUYỀN .
                                                             Đồng đẵng Trí.  
                                                                       HH.
                                                 haothuathiennguyenhuuhao.