Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

MUU SINH

TÓC BẠC LƯNG CÒNG  VẪN NGỒI BÁN MỚ RAU TƯƠI,
ĐỘ NHẬT NUÔI THÂN DÙ TUỔI ĐÃ XẾ CHIỀU RỒI.
MỘT GIỜ LẠI DẦN TRÔI CÒM CỎI DÁNG ĐƠN CÔI,
NHỮNG GÌ ĐẾN VỚI TÔI HÌNH BÓNG DÁNG CUỘC ĐỜI.


                                                              GOOLE      +
\                                              Bất chợt nhìn qua khung ảnh nhỏ,
                                                 Mắt bỗng cay cay nghĩ cuộc đời,


                                                  Đất nước tôi hỡi đất nước tôi.                      


                                                   haothuathiennguyenhuuhao.
                                                                      HH.

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011

TRỌNG NHAU SAU NGÀY CƯỚI.

KHI TÌNH YÊU LÊN NGÔI ,THĂNG HOA TA MỘNG TƯỞNG,
"VỐI LÒNG NÀNG : CHÀNG NHƯ LÀ HOÀNG TỬ  TRONG CỔ TÍCH
 VỚI LÒNG CHÀNG:NÀNG  NHƯ LÀ CÔNG CHÚA XỨ BA-TƯ"
Chàng và nàng có nghĩ đến cha mẹ đôi bên như quân vương và hoàng hậu?
Hay vì gia thế hèn, sang mà xem nhẹ câu ơn nghĩa sinh thành.
hãy tôn trọng mẹ cha đôi bên ,đừng vì gia thế sang hèn mà bên trọng bên khinh.
Hãy nguyện với lòng nhau  sau hôn lễ: đôi ta  là dâu hiền  và rể  thảo. 


                   
                Tâm thành tâm ,hôn lễ   dầu nhỏ,sự trân trọng, lễ đạt lễ.
                Ý hơp ý,tình yêu  vô giá ,sự chân thật,tình trọng tình.


                                       Môn dăng hộ đối.   
                                         Lưu trả thế  .
                            haothuathiennguyenhuuhao
                                              HH.

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

THẾ THÁI NHÂN TÌNH...    LỜI GIAN DỐI ĐẦU MÔI BÓNG BẨY,
LẼ ĐIÊU NGOA TRAU CHUỐT  VĂN CHƯƠNG.
    ĐẠI SỰ MẤY AI CÙNG GÁNH VÁC,
TIỆC VUI RỘN RÃ TIẾNG NÓI  CƯỜI.


                           Cuối năm thoáng nghĩ sự đời.
                           Sự đời là thế làm ta tức cười.
                                                HH.

                           haothuathiennguyenhuuhao
                                               Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

THẾ THÁI NHÂN TÌNH..

LỜI GIAN DỐI ĐẦU MÔI CHÓT LƯỠI,
LẼ ĐIÊU NGOA BÓNG BẨY VĂN CHƯƠNG.
ĐẠI SỰ MẤY AI CÙNG GÁNH VÁC,
TIỆC VUI RỘN RÃ TIẾNG NÓI CƯỜI.


                  Cuối năm thoáng nghĩ sự đời,
                  Sự đời là thế làm ta tức cười. 
                                      HH. 

                 haothuathiennguyuenhuuhao
                                    Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

NỖI OAN DÒNG HỌ CẨU.

Mến chủ và trung thành ,ít loài vật nào bằng chó,
Nằm bên mộ chủ.không màng chi đêm lạnh chốn nghĩa trang.
Chẳng thiết uống ăn mà vẫn cam lòng nhịn đói nơi nghĩa địa,
Vậy sao người đời thường hay dùng từ chưởi mắng "đồ chó "tham ăn.

                                           Nỗi oan dòng họ cẩu.
                                               Đồng đẳng trí.
                                                      HH.