Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

MUU SINH

TÓC BẠC LƯNG CÒNG  VẪN NGỒI BÁN MỚ RAU TƯƠI,
ĐỘ NHẬT NUÔI THÂN DÙ TUỔI ĐÃ XẾ CHIỀU RỒI.
MỘT GIỜ LẠI DẦN TRÔI CÒM CỎI DÁNG ĐƠN CÔI,
NHỮNG GÌ ĐẾN VỚI TÔI HÌNH BÓNG DÁNG CUỘC ĐỜI.


                                                              GOOLE      +
\                                              Bất chợt nhìn qua khung ảnh nhỏ,
                                                 Mắt bỗng cay cay nghĩ cuộc đời,


                                                  Đất nước tôi hỡi đất nước tôi.                      


                                                   haothuathiennguyenhuuhao.
                                                                      HH.