Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

NỖI OAN DÒNG HỌ CẨU.

Mến chủ và trung thành ,ít loài vật nào bằng chó,
Nằm bên mộ chủ.không màng chi đêm lạnh chốn nghĩa trang.
Chẳng thiết uống ăn mà vẫn cam lòng nhịn đói nơi nghĩa địa,
Vậy sao người đời thường hay dùng từ chưởi mắng "đồ chó "tham ăn.

                                           Nỗi oan dòng họ cẩu.
                                               Đồng đẳng trí.
                                                      HH.