Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

THẾ THÁI NHÂN TÌNH...    LỜI GIAN DỐI ĐẦU MÔI BÓNG BẨY,
LẼ ĐIÊU NGOA TRAU CHUỐT  VĂN CHƯƠNG.
    ĐẠI SỰ MẤY AI CÙNG GÁNH VÁC,
TIỆC VUI RỘN RÃ TIẾNG NÓI  CƯỜI.


                           Cuối năm thoáng nghĩ sự đời.
                           Sự đời là thế làm ta tức cười.
                                                HH.

                           haothuathiennguyenhuuhao