Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

THẾ THÁI NHÂN TÌNH..

LỜI GIAN DỐI ĐẦU MÔI CHÓT LƯỠI,
LẼ ĐIÊU NGOA BÓNG BẨY VĂN CHƯƠNG.
ĐẠI SỰ MẤY AI CÙNG GÁNH VÁC,
TIỆC VUI RỘN RÃ TIẾNG NÓI CƯỜI.


                  Cuối năm thoáng nghĩ sự đời,
                  Sự đời là thế làm ta tức cười. 
                                      HH. 

                 haothuathiennguyuenhuuhao