Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012

DÁNG ĐỨNG BẾN TRE...

Vỏ trái dừa khô nhưng bên trong quả vẫn luôn có nước,
Nước  dinh dưỡng tinh khiết từ mặt đất  đưa lên.
Từ thân cây ,lá,nước, cơm,trái cùi dừa,
Là loại cây ăn trái cho người nhiều lợi ích.
Dưới tán lá dừa, em cùng tôi trò chuyện,
Rồi hẹn hò vào những buổi chiều tà và lúc cảnh trăng lên.
Bên sông gió thổi lá đùa reo lách tách.
Ai dáng đứng Bến Tre vẫn hào hùng quật khởi,
Luôn cống hiến những gì tốt đẹp cho Tổ-Quốc cho Quê-Hương.


                                                   Quê Hương và Tổ-Quốc.
                                                         hữuhảo-hữudạt.
                                                  haothuathiennguyenhuuhao                                                         
                                                                    HH.Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

TU.

                         
 Chẳng phải ngoài đời ít  người tu.
Nên trong lao lý lắm kẻ tù.
Chữ tù bỏ huyền cho đúng nghĩa.
Chân tu vững thế ở trong tù.


                      Lối bước chân đi giữa đạo,đời.
                     Lòng ta,ta biết thế đủ rồi,
                 Lữa thiêu như đốt thản nhiên thôi,
               Thạch thất nơi TU THÀNH PHẨM HẠNH.


                           Vẫn một lòng tu.
                          Nhất dương Chí.
                                   HH.
                  haothuathiennguyenhuuhao.
                  


  
                           

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

CÓ.

Luật pháp anh minh khắc chữ vàng,
Hàm oan giãi tội cứ phân minh.
Cán cân công lý không thiên lệch,
Nước ai  cũng có luật sư đoàn.


             Từ cổ chí kim, đa kim ngân phá luật lệ.
                         Nhất  dương Chí.
                                   HH
                  haothuathiennguyenhuuhao.