Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

CÓ.

Luật pháp anh minh khắc chữ vàng,
Hàm oan giãi tội cứ phân minh.
Cán cân công lý không thiên lệch,
Nước ai  cũng có luật sư đoàn.


             Từ cổ chí kim, đa kim ngân phá luật lệ.
                         Nhất  dương Chí.
                                   HH
                  haothuathiennguyenhuuhao.