Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012

DÁNG ĐỨNG BẾN TRE...

Vỏ trái dừa khô nhưng bên trong quả vẫn luôn có nước,
Nước  dinh dưỡng tinh khiết từ mặt đất  đưa lên.
Từ thân cây ,lá,nước, cơm,trái cùi dừa,
Là loại cây ăn trái cho người nhiều lợi ích.
Dưới tán lá dừa, em cùng tôi trò chuyện,
Rồi hẹn hò vào những buổi chiều tà và lúc cảnh trăng lên.
Bên sông gió thổi lá đùa reo lách tách.
Ai dáng đứng Bến Tre vẫn hào hùng quật khởi,
Luôn cống hiến những gì tốt đẹp cho Tổ-Quốc cho Quê-Hương.


                                                   Quê Hương và Tổ-Quốc.
                                                         hữuhảo-hữudạt.
                                                  haothuathiennguyenhuuhao                                                         
                                                                    HH.