Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

Bồ Câu.

"Đôi bồ câu ấy dù đêm tối bay mãi  tận đâu,
bình minh rạng sáng vẫn  quay về chốn củ ".


Tôi rất  thích loài bồ câu trắng,
Dù dáng nhỏ nhưng khoẽ bay xa.
Ngày xưa dùng để đưa thư ,
Nay là biểu tượng thiện thân hoà- bình.


                        Đôi mắt bồ câu tròn hiền không như cú ,
                               Tiếng gù gạ mái rất vui tai.
                                       Loài chim tôi thích.
                                                    HH.
                              haothuathiennguyenhuuhao.