Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

TUYẾT BĂNG SƠN.Ào ào tuyết lỡ, núi băng tan ,
Băng tan lặng lẽ nước tiềm tàng .
Mênh mông biển cả, mênh mông nước, 
Thôi còn chi nữa  đĩnh băng sơn. 

Nhiệt độ nóng dần băng tan chảy,
Băng tan thành nước hoà trong biển.
Nước biển dâng cao chiếm  đất liền.
Thật  đúng là   đảo hải di sơn.

                             Thiên tai đổ lỗi do Trời,
                       Di sơn đảo hải là do con người.
                                  Trần thế luận.
                                         HH.
                        haothuathiennguyenhuuhao.