Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

Ý CHÍ truyền Ý CHÍ.

Những đêm khó ngũ,nằm thao thức ,nằm thao thức.
Dân chúng  kêu oan,phải làm chi,phải làm chi?
Thông minh tài trí, cần dũng khí,cần dũng khí.
Quyết tâm bênh vực, cứu dân oan ,cứu dân oan.
Nữa đêm thức giấc,nằm trăn trở,nằm trăn trở.
Non nước điêu linh,phải làm gì,phải làm gì?
Nấu nung ý chí,thừa can đảm ,thừa can đảm.
Chung  một lòng son cứu nước non, cứu nước non.


                                          Chết một lần thôi.
                                 Lăng kính người hoang tưởng.
                                           Nhất dương Chí.
                                                     HH.  
                                haothuathiennguyenhuuhao.   

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

AI ?

Lâu đài lộng lẩy cao sang ,
Ai ! ai ? ai biết những điều bi ai.
Người dân lắm kẻ không nhà ,
Cơ ngơi ai ở ? = triệu nhà dân đen.


                       Lăng kính người hoang tưởng.
                                    Nhất dương Chí.
                                              HH.
                         haothuathiennguyenhuuhao.