Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

AI ?

Lâu đài lộng lẩy cao sang ,
Ai ! ai ? ai biết những điều bi ai.
Người dân lắm kẻ không nhà ,
Cơ ngơi ai ở ? = triệu nhà dân đen.


                       Lăng kính người hoang tưởng.
                                    Nhất dương Chí.
                                              HH.
                         haothuathiennguyenhuuhao.