Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

SÂN KHẤU VỀ KHUYA.


Tiếng ANH nói là những lời EM hiểu,
Đường đến trái tim =Click nhấp chuột thôi.
Cần gì phải viết TIẾNG ANH,
Nếu em muốn đọc chỉ cần dịch ra.
Sân khấu về khuya đã vắng khách,
Màn nhung khép lại, mọi người ra.
Nhân viên, nghệ sĩ,nhạc công,
Cũng rời nhà hát, nói lời chia tay.


                    Mến tặng Alessandra Persi ,
        Người bạn sơ giao,tình bạn không biên giới.   
                                     HH.         
                                hữu-hảo.