Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

CHỊ và EM.

Chính chị và em,mãi chọn chồng.
Đào hoa nặng nợ, lắm nhiều ông,
Ngũ hành tương sanh đừng tương khắc.
Tục lệ, loanh quanh lẩn quẩn vòng.

Chính * chị* như em khéo chọn chồng, ( * trị * )
Giàu sang phú quý để mắt trông.
Mưu cầu hạnh phúc cho con cháu,
Ích nước lợi nhà mới đáng công.

                              Lăng kính người hoang tưởng.
                                   Như em là chính chị.
                                                HH.
                               haothuathiennguyenhuuhao.