Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

TÂN GIA-.TRANH TẶNG-TÂN GIA.

"Không đi, không phải, phải đi không?
Tranh không đề tặng, tặng như không "


Bầy ngựa hoang, lại  về chốn củ,
Nơi xanh thẳm , núi rừng cô tịch.
Cùng ăn cỏ,đọ mỏm ,vui đùa,
Thác đổ ào ào,ngựa hí vang .

                      Ta không nhà ,nhưng rất vui mừng bạn có nhà,      
                  Dù ta không ,nhưng  luôn vui mừng  những gì bạn có.
                                                Sa trung kim.
                                                     HH.
                                 haothuathiennguyenhuuhao           .