Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

Giòng thơ người họ ĐỖ...

Thừa chữ làm chi chẵng viết chơi.
Lang thang góp nhặt một đôi lời.
Mua vui cũng được dăm ba tối.
Để lại cho đời những phút giây.


                  Giòng thơ nguời họ ĐỖ.
                     Những gì bạn viết.


Không thừa chẵng thiếu ,đủ viết thôi.
Lang thang rãnh rỗi viết dăm lời .
Góp nhặt cho đời trong khoảnh khắc.
Lưu lại những gì  phút giây trôi.


                  Lăng kính người hoang tưởng.
                           Như thể hồi âm.
                                    HH.
                  haothuathiennguyenhuuhao.Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

TINH THẦN THƯỢNG VÕ.

Học vỏ làm gì các bạn trai ???
Những thế  đòn thù để đánh ai.???
-Nhắm vào phụ nữ chân tay yếu !!!
-Nông dân-ký giả ốm no đòn !!!


                    Lăng kính người hoang tưởng.
                       Người hiền học võ làm chi,
                Để khi hữu sự biết đường phòng thân.      
                                       HH.
                       haothuathienguyenhuuhao.         

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

Bà XUÂN HƯƠNG cố thi sĩ...và giai thoại.

Ngày rằm tháng....năm...


Nữ sĩ XUÂN HƯƠNG viếng cảnh chùa.
Văn nhân hoà lẫn khách muôn phương.
Thi sĩ-văn nhân cùng hội ngộ.
Sau hồi ghẹo nguyệt,khích làm thơ.


XUÂN HƯƠNG khởi xướng vịnh vần UÔNG.                                                                          
 <Văn nhân,sĩ tử ngậm bồ hòn>
-" Một bầy thằng ngọng đứng ngắm chuông,
chúng bảo nhau rằng ấy ái uông."
Mọi người ha hả tràng cười buông.
                             Lăng kính người hoang tưởng. 
                 Cố nữ sĩ  Hồ xuân Hương.. giai thoại văn chương.
                                        Lưu trần thế.      
                                              HH.
                            haothuathiennguyenhuuhao.

BÀ HỒ...

XUÂN HƯƠNG báo mộng,khéo nhắc ta.
Ta,nay hí hoáy viết vần A.
Những ai đổ đốn mượn họ bà.
Mưu ma chước quỷ, ý gian tà.


XUÂN HƯƠNG ứng mộng, nhắc khéo ta.
Nay ta tập viết chữ chơi nha.
Dã  tâm hư đốn mượn họ bà.
Cháu, con, đa họ chẵng giống bà.


XUÂN HƯƠNG trong mộng, bảo với ta.
Nay ta chỉ viết ý bà la.
Cháu, con hư hỏng mượn họ bà.
Tiếc gì cho họ, tội họ mà.


                    Lăng kính người hoang tưởng.
                              Viết hộ cho bà...
                                     HH.
                      haothuathiennguyenhuuhao.   

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

BỒI BÚT.Uổng công giáo dưỡng ăn học rồi,
Tháng ngày tô vẽ bút viết chơi.
Vênh vang đại học thông kim cổ,
Hổ thẹn lương tâm viết bút bồi ?

                    Lăng kính người hoamg tưởng,
                           Những gì tôi nghĩ.
                               Đồng đẳng Trí.
                                       HH.
                   haothuathiennguyenhuuhao.          

Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

HỌ HỨA...

Nhà tôi ở đã bao mùa mưa nắng,
Mái lợp tôn, vách là lá dựng quanh.
Nơi tôi ở đất trời như che chở,
Triều cường dâng, mỗi tháng cũng hai lần.
Nước mấp mé ngang nền như bởn cợt,
Nắng táp, mưa sa, giông tố phong cuồng.
Bão thường xa, quanh vùng không thiệt hại,
Chỉ áp thấp,người  ở vẫn bình yên.
Theo năm tháng,tôn đã dần mục sét,
Hai mùa rồi làm đơn xin chống dột.
Và họ hứa-đã hai lần họ hứa...
Dù sao tôi vẫn hơn kẻ không nhà.

                       Lăng kính người hoang tưởng,
                              Hơn kẻ không nhà.
                                        HH.
                       haothuathiennguyenhuuhao.


Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

VĂN NHÂN và NỔI NIỀM.

"Vì thời thế, thế thời phải thế"
Ăn cơm chúa phải múa thế thôi.
Khác nhau là lúc viết hồi, ( hồi  ký )
Cũng là dịp tốt tỏ bày: văn nhân.


                         Lăng kính người hoang tưởng.
                           Những gì họ viết ,mình xem.
                                   Trần thế luận.            
                                          HH.         
                          haothuathiennguyenhuuhao.

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

LONG ẨN THIÊN VÂN.

Văn nhân tựa  thể khí than hồng, 
Hun đúc trong lò thép luyện tôi.
Rồng thiêng  ẩn mình trong mây xám,
Mưa tuôn xối xã  nước thêm bồi.


                    Luận thế nhân-sa trung kim.
                                   HH.
                   haothuathienguyehhuuhao.