Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

BỒI BÚT.Uổng công giáo dưỡng ăn học rồi,
Tháng ngày tô vẽ bút viết chơi.
Vênh vang đại học thông kim cổ,
Hổ thẹn lương tâm viết bút bồi ?

                    Lăng kính người hoamg tưởng,
                           Những gì tôi nghĩ.
                               Đồng đẳng Trí.
                                       HH.
                   haothuathiennguyenhuuhao.