Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

Giòng thơ người họ ĐỖ...

Thừa chữ làm chi chẵng viết chơi.
Lang thang góp nhặt một đôi lời.
Mua vui cũng được dăm ba tối.
Để lại cho đời những phút giây.


                  Giòng thơ nguời họ ĐỖ.
                     Những gì bạn viết.


Không thừa chẵng thiếu ,đủ viết thôi.
Lang thang rãnh rỗi viết dăm lời .
Góp nhặt cho đời trong khoảnh khắc.
Lưu lại những gì  phút giây trôi.


                  Lăng kính người hoang tưởng.
                           Như thể hồi âm.
                                    HH.
                  haothuathiennguyenhuuhao.