Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

HỌ HỨA...

Nhà tôi ở đã bao mùa mưa nắng,
Mái lợp tôn, vách là lá dựng quanh.
Nơi tôi ở đất trời như che chở,
Triều cường dâng, mỗi tháng cũng hai lần.
Nước mấp mé ngang nền như bởn cợt,
Nắng táp, mưa sa, giông tố phong cuồng.
Bão thường xa, quanh vùng không thiệt hại,
Chỉ áp thấp,người  ở vẫn bình yên.
Theo năm tháng,tôn đã dần mục sét,
Hai mùa rồi làm đơn xin chống dột.
Và họ hứa-đã hai lần họ hứa...
Dù sao tôi vẫn hơn kẻ không nhà.

                       Lăng kính người hoang tưởng,
                              Hơn kẻ không nhà.
                                        HH.
                       haothuathiennguyenhuuhao.