Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

LONG ẨN THIÊN VÂN.

Văn nhân tựa  thể khí than hồng, 
Hun đúc trong lò thép luyện tôi.
Rồng thiêng  ẩn mình trong mây xám,
Mưa tuôn xối xã  nước thêm bồi.


                    Luận thế nhân-sa trung kim.
                                   HH.
                   haothuathienguyehhuuhao.