Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

TINH THẦN THƯỢNG VÕ.

Học vỏ làm gì các bạn trai ???
Những thế  đòn thù để đánh ai.???
-Nhắm vào phụ nữ chân tay yếu !!!
-Nông dân-ký giả ốm no đòn !!!


                    Lăng kính người hoang tưởng.
                       Người hiền học võ làm chi,
                Để khi hữu sự biết đường phòng thân.      
                                       HH.
                       haothuathienguyenhuuhao.