Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

TỰ THÁN.

TÌM KIM DÀI, NGẮN TỰ CHÂM HUYỆT.
CHÂN ĐAU TAY BÓP TỰ XOA MÌNH.
BỮA CƠM GIA-ĐÌNH KHÔNG CÒN NỮA.
VỢ,CON CÓ ĐÓ CŨNG NHƯ KHÔNG. 
NÓI:CHẴNG AI NGHE GIA-ĐÌNH NÁT.
SÁCH XƯA CŨNG LỖI KHI ĐỂ LẠI.
BỮA CƠM ĐẠM BẠC CŨNG DO TIỀN.
VÌ TIỀN TRANG TRẢI BỮA CƠM CÔI.
GIA-ĐÌNH NHƯ THẾ ,TỔ ẤM HỎNG .
HỒNG TRẦN LÀ VẬY HÃY TU THÔI.

                     Lăng kính người hoang tưởng.
                    Kỷ cương gia pháp nết gia phong.      
                                      HH.
                     haothuathiennguyenhuuhao.

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

KIÊN ĐỊNH

Nhiều khi muốn bỏ cuộc chơi.
Nghĩ đi nghĩ lại lẽ nào dứt ngang.
Lâu lâu sự cố do ai.
Một là phá bĩnh hai là chơi khăm.
Mặc ai phá bĩnh chơi khăm.
Một khi đã quyết thì ta sá gì.
Một là viết blog khác chơi.
Hai là tiếp tục chờ lì xem sao.


                  Lăng kính người hoang tưởng.
                     Nước chãy đá mòn.
                                 HH.
                 haothuathieennguyenhauuhao.           

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

NHÀ TÌNH LỠ...

Nhà tình lỡ cho một dạng phó thường dân.
Hai mươi mét vuông để tình nghĩa trôi tròn.
Trong xây tô,ngoài để mặc tự nhiên nét.
Nền xi măng xám nguyên  thũy chẵng phai màu
Trưa nắng hè xuyên qua lỗ củ hàng tôn .
Chiếu xuống nền những vòng tròn nhỏ đẹp.
Xin trân trọng  cảm ơn chính quyền-chính phủ.
Đã quan tâm hổ trợ dân nghèo có mã số.
Dẫu sao  tôi vẫn  hơn một số không nhà.


                      Lăng kính người hoang tưởng.
                            Họ hứa và đã  làm.
                                      HH.
                        haothuathiennguyenhuuhao .