Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

NHÀ TÌNH LỠ...

Nhà tình lỡ cho một dạng phó thường dân.
Hai mươi mét vuông để tình nghĩa trôi tròn.
Trong xây tô,ngoài để mặc tự nhiên nét.
Nền xi măng xám nguyên  thũy chẵng phai màu
Trưa nắng hè xuyên qua lỗ củ hàng tôn .
Chiếu xuống nền những vòng tròn nhỏ đẹp.
Xin trân trọng  cảm ơn chính quyền-chính phủ.
Đã quan tâm hổ trợ dân nghèo có mã số.
Dẫu sao  tôi vẫn  hơn một số không nhà.


                      Lăng kính người hoang tưởng.
                            Họ hứa và đã  làm.
                                      HH.
                        haothuathiennguyenhuuhao .