Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

TỰ THÁN.

TÌM KIM DÀI, NGẮN TỰ CHÂM HUYỆT.
CHÂN ĐAU TAY BÓP TỰ XOA MÌNH.
BỮA CƠM GIA-ĐÌNH KHÔNG CÒN NỮA.
VỢ,CON CÓ ĐÓ CŨNG NHƯ KHÔNG. 
NÓI:CHẴNG AI NGHE GIA-ĐÌNH NÁT.
SÁCH XƯA CŨNG LỖI KHI ĐỂ LẠI.
BỮA CƠM ĐẠM BẠC CŨNG DO TIỀN.
VÌ TIỀN TRANG TRẢI BỮA CƠM CÔI.
GIA-ĐÌNH NHƯ THẾ ,TỔ ẤM HỎNG .
HỒNG TRẦN LÀ VẬY HÃY TU THÔI.

                     Lăng kính người hoang tưởng.
                    Kỷ cương gia pháp nết gia phong.      
                                      HH.
                     haothuathiennguyenhuuhao.