Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

CHÍ NAM NHI.

Thất bại không thể ngăn cản được lòng nhẩn nại.
Vượt trở ngại ta hãy lao mình về phía trước.
Vững tiến bước dẫu đường đời không bằng phẳng.
San bằng chướng ngại để đạt đến sự thành công.


                           Lăng kính người hoang tưởng.
                     Chí nam nhi vững niềm tin khắc cốt.
                     Nợ núi sông ghi nhớ mãi trong lòng  .           
                                        Nhất dương chí. 
                                               HH.
                          haothuathieennguyenhuuhao.       

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

BUỒN THAY FACEBOOOK...

Tuy buồn, nhưng tôi rất vui  vẻ để báo tin nầy cho tất cả các bạn ...
trong và ngoài nước dang tham gia giao lưu  KẾT BẠN trên trang 
FACEBOOOK  ...huu hao,nguyen,14 @facebook.com.
Mặc dù tôi hết sức cố gắng và kiên nhẫn nhưng tôi không thể truy cập
vào trang Faceboook của chính mình,và tôi thừa hiểu mình được dịp 
rời bỏ cuộc chơi vì "Họ" muốn như thế.
Sự liên kết giữa Bloger +G+ You tube + Facebook + Goole Read+Igooole
là một kết quả ngoạn mục như thế đấy, Đơn giản nhưng quá hữu hiệu,
Hãy tạm cho là trang Facebook  tên mình ai đó đang chiếm hữu.
HY vọng rằng những ai dang  kế tục trang facebook của mình hãy phát 
huy

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2012

TUDUYPHANXATUNHIENTONGQUANGIADINHVAXAHOI: KHÔNG.

TUDUYPHANXATUNHIENTONGQUANGIADINHVAXAHOI: KHÔNG.: Search Mấy ai học được phép thần thông. Viết Blog thần kỳ châm cứu không . Nhân văn thiên tự đọc sẽ thông . Mỗi chữ kim châm đúng huyệt...

KHÔNG.

Search

Mấy ai học được phép thần thông.
Viết Blog thần kỳ châm cứu không .
Nhân văn thiên tự đọc sẽ thông .
Mỗi chữ kim châm đúng huyệt không.
Đã thông kinh mạch biết sai không ?
Biết sai không sữa phải người không ?

                      ( Viết thay lời bình bài:BIẾT )
                     Lăng kính người hoang tưởng.
           Những cơn lốc xoáy thần kỳ châm đúng huyệt.
         Ác  chẳng chuyến tâm,thần phách phải điên đầu.
                              Văn thiên Tự.                                
                                      HH.
                     haothuathiennguyenhuuhao.