Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

CHÍ NAM NHI.

Thất bại không thể ngăn cản được lòng nhẩn nại.
Vượt trở ngại ta hãy lao mình về phía trước.
Vững tiến bước dẫu đường đời không bằng phẳng.
San bằng chướng ngại để đạt đến sự thành công.


                           Lăng kính người hoang tưởng.
                     Chí nam nhi vững niềm tin khắc cốt.
                     Nợ núi sông ghi nhớ mãi trong lòng  .           
                                        Nhất dương chí. 
                                               HH.
                          haothuathieennguyenhuuhao.