Thứ Ba, 21 tháng 8, 2012

NHƯ TƯỢNG.

Phỏng như pho tượng yên vị trí.
Các tướng ngày xưa khó nghĩ đa.
Chờ giờ xuất phát mong lâm trận.
Tổ Quốc bao phen lửa thử vàng.

                  Lăng kính người hoang tưởng
                        Linh hồn tượng  đá   .
                        SA TRUNG KIM.
                                   HH.
                  haothuathiennguyenhuuhao.