Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

TRÀO LƯU HỘI HOÁN ĐỔI VỢ CHỒNG.

Xem nhẹ nghĩa tào khang, hân hoan đổi chồng vợ.
Suy cho cùng bởi họ nghĩ  cũng chẳng hao chi.
Về tâm lý chấn thương chuyện lâu dài cũng mặc.
Phóng khoáng trong hôn nhân,  trào lưu quan nhiệm mới.
Tình bằng hữu, nghĩa phu thê chỉ bấy nhiêu thôi.
Hể thấy thích  là chơi, chiều nhau thế đủ rồi.

                            Tuy hủ nho nhưng không bao giờ thối .
                            Hơn Táo thơm  quá đát ngữi nặng mùi..
                             "Nhất dạ đồng sàng chung dạ ái.
                               Nhất nhựt phu thê hề bá vạn ân".
                                             Trần thế luận.
                                                    HH.
                                  haothuathiennguyenhuuhao.