Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

NGỌN LỬA HỒNG TÂM.


Ngọn lửa thiêu mình mẹ  đã đốt.
Đạo, đời hai nẻo khác chi đâu.
Nguyện  làm ánh đuốt mong soi rọi.
Lòng  ai tăm tối  dạ mê lầm .
"Đắc nhân tâm muôn đời luôn luôn  giữ.
Thất nhân tâm một thoáng hũy  cơ đồ."
Ích nước,. lợi nhà  yên  dân chúng.
Anh minh trong sạnh ,ích cho đời.

                         Lưu trần thế.
                               HH.
            haothuathiennguyenhuuhao.
              haothuathiennguyenhuuhao.