Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

TÙY BẠN.

    *Hôm nay ngã ba đèn đỏ  rồi*
:- Vợ  nhà lảm nhảm mãi ca câu :
"    hãy tìm đến nó để quên sầu."

 .:-Được thôi em ạ, tôi tìm bạn ,
Chẳng kiêng giờ giấc thích thì chơi.
  Tưng bừng khí thế ta vào cuộc.
    Nhấn vào điểm đó,tít tít lên.
Nhấp nhấp  chậm nhanh lên cùng xuống.
    Rê rê trái phải  đúng bon rồi.
xoay xoay  vòng tròng, đảo thuận nghịch.
    Nhưng nay sao bần thần mệt  nhỉ.
      Phải xuất ra thôi ,đóng máy rồi.

      Nhớ nhớ làm sao khi xa vắng.
      Táy máy chút thôi  thế đủ rồi..                                    
                         HH.
          haothuathienguyenhuuhao     .