Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

NHỚ.

Trước thềm năm nới  chúc xuân vui.
Tán vượn,hươu,nai, khéo  thay mồi.
Rượu  nhạt, cần chi bình củ ,mới.
Men cay  "ba chú" nhớ trong đời.

                            Tàu chuối non vẫn xanh màu lá mạ.
                           Tàu  chuối già  màu lá lục bình trôi.
                           Rượu mấy chung sao ta  đã say  rồi.
                          Quên khó  quên ,nhớ những gì đáng nhớ.    

                                              Uống rượu ngày xuân. 
                                                            HH.
                                          haothuathiennguyenhuuhao