Thứ Ba, 12 tháng 2, 2013

TỐNG CỰU .NGHINH TÂN.

Nhâm Thìn:Song long quá hải,giương móng vuốt quỷ  ,bay vòng  số 8 thị uy tù tội.
 Quý Tỵ :      Độc xà uyển địa,quẩy đuôi vảy thần,lượn vèo số 0 hóa giãi tự do.


                                                                     Ước vọng qua câu đối.
                                                                            Nhất dương Chí.
                                                                 haothuathiennguyenhuuhao        .