Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

CHÙM KHẾ QUÊ HƯƠNG.

Quê hương trăn trở nổi niềm.
Khen ai khéo viết một hài kịch hay.
Giá đừng có khế THÁI LAN.
Thì là vở kịch lại càng thêm hay.
Khế ta không ngọt như đường.
Vị  thanh  vừa ngọt lẫn mùi chanh dâu
( Vừa chua  vừa ngọt  hương mùi chanh,dâu).
Hãy  về  thăm lại quê nhà.
Khế chua và ngọt đượm mùi quê hương .

                              " Quê hương cay, đắng ,ngọt, bùi.   
                                 Dù trong dù đục vẫn là ao ta.
                          Thương thì nước đục cũng trong.
                          Ghét thì nước chảy giữa dòng cũng dơ."
                                        Luu Tra The.

                                               HH.
                             haothuathiennguyenhuuhao