Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

THÊM MỘT THI TÀI.

Thơ ai yêu nước  đọc cũng hay.
Nhưng có hạng,phải kể sĩ phu  này.
Ý súc tích trào dâng như sóng vỗ.
Chí mạnh mẽ như thác lũ tuôn dòng.
Lòng nhiệt huyết sục sôi như nham thạch.
Tâm hào sảng tựa  khí ngút trời xanh.
Lê Quốc Quân một trong những thi tài.

                      Những gì tôi đọc.
                      Nhất Dương chí.        
                               HH.
             haothuathiennguyenhuuhao.   


Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

SAI THÌ SỬA.

Thu hồi tiếp tục thu hồi.
Sử sai, in sửa thu hồi là xong.
Đặt ra ban bệ cho nhiều.
Giáo khoa  sai ,sửa phí tiền của dân.

                    Lời bình trên Blog Thu Tâm.   .
                     "Ngô Quyền lịch sử "
                            Trần  Thế Luận.
                                     HH.
                    haothuathiennguyenhuuhao.         

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

CÓ NHỮNG NGƯỜI CON...

CHÍ KIÊN TRINH SÁ CHI VÀNH MÓNG NGỰA.
LỬA TỪ TIM TRUYỀN DẪN TRIỆU TRIỆU TIM.
MÀU ÁO TRẮNG SÁNG LÒA XUA TĂM TỐI.
EM MỞ TOANG TRIỆU CỬA SỔ TÂM HỒN.


                                      Đèo cao thì mặc đèo cao.
                          Nhưng tình yêu nước con cao hơn đèo.
                                         Đồng     Đẳng   Trí.
                                                        HH.
                                haothuathiennguyenhuuhao.