Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

CÓ NHỮNG NGƯỜI CON...

CHÍ KIÊN TRINH SÁ CHI VÀNH MÓNG NGỰA.
LỬA TỪ TIM TRUYỀN DẪN TRIỆU TRIỆU TIM.
MÀU ÁO TRẮNG SÁNG LÒA XUA TĂM TỐI.
EM MỞ TOANG TRIỆU CỬA SỔ TÂM HỒN.


                                      Đèo cao thì mặc đèo cao.
                          Nhưng tình yêu nước con cao hơn đèo.
                                         Đồng     Đẳng   Trí.
                                                        HH.
                                haothuathiennguyenhuuhao.