Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

THÊM MỘT THI TÀI.

Thơ ai yêu nước  đọc cũng hay.
Nhưng có hạng,phải kể sĩ phu  này.
Ý súc tích trào dâng như sóng vỗ.
Chí mạnh mẽ như thác lũ tuôn dòng.
Lòng nhiệt huyết sục sôi như nham thạch.
Tâm hào sảng tựa  khí ngút trời xanh.
Lê Quốc Quân một trong những thi tài.

                      Những gì tôi đọc.
                      Nhất Dương chí.        
                               HH.
             haothuathiennguyenhuuhao.