Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

THĂM CHỊ HẰNG NGA.

Thăm chị Hằng Nga có tay 3 .
Nước Nga, nước Mỹ, nước Trung Hoa.
Quãng hằng cung quế đâu nào thấy.
Chú Cuội Hằng Nga ở đâu ra.
Còn chăng lưu bút thơ tranh vẽ.
Dân gian truyền tụng khéo trăng thôi. 
Chị Hằng giờ đây nơi sao Hỏa.?
Lên nữa bạn ơi tiếp cuộc chơi.
Nhứt Mỹ nhì ai ? tiếp tục  nào...

                   Ai bảo hổ kia là giấy !!!
             Lăng kính người hoang tưởng .
                                 HH.
              haothuathiennguyenhuuhao.