Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

VIẾT VÀ KÝ.

Từ trang giấy trắng đầu tiên .
Với cây bút  nhỏ viết cho thẳng  hàng.
Viết cho   kín cả mặt trang .
Từ trên xuống dưới chữ đều thật  xinh .
Nay bài  tập viết lần đầu .
Bậm môi  nắn nót từ vần  chữ a.
Ngày mai tập viết chữ b.
Viết thì nắn nót nhưng đừng bậm môi.
Ngồi ngay, đầu thẳng vừa tầm.
Tập trung lúc viết đưa  tay  nhẹ nhàng
Ngày mai  tập viết chữ c.
Mỗi ngày một chữ cho dần quen tay.
Cháu ơi , ông bảo  cháu này .
Mai sau cháu lớn nhớ  đừng ký sai.

                     Gia sư bất đắc dĩ.
                      Luu tran the.         .
                            HH. 
           haothathiennguyenhuuhao.

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

ĐỜI CHÍ SĨ.

Ai thương tiếc , đừng tuôn dòng nước mắt.
   Lệ tươm quanh   đôi mi ướt đủ rồi. 
Lòng   ngậm ngùi dù  một thoáng giây  trôi .
    Như tia nắng  sưởi  mộ  đời chí  sĩ *.

                         Họ đã mất nhưng danh họ còn mãi.
                         Đời chí sĩ  như muôn vàn chiến sĩ.
                     "Ai bao năm vì sông núi quên  mình "
                      Không   tôn vinh, khi đã là CHÍ  SĨ.   


                                     Trần   Thế  Luận.
                                            HH.
                           haothuathiennguyenhuuhao. 

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

CÂY.

Một cây mà có hai cành.
Nhánh chia hướng bắc nhánh về hướng nam.
Rễ thì rễ chuột, rễ bàng.
Rễ chuột đâm thẳng rễ bàng hai bên . 
Một cơn mưa gió bão bùng.
Rễ bàng, rễ chuột .chặt ghì lấy cây .
Bão to trốc gốc ngã đùng.
Nhánh nam nhánh bắc gãy lìa thân cây.
Rễ cây lăn lóc phơi bày.
Rễ con, rễ cái, rễ bàng cũng xong .

                                 Lăng kính người hoang tưởng.                                     
                                 Có một loại cây trong mắt tôi     .
                                            Nhất Dương Chí.
                                                       HH.
                                   haothuathiennguyenhuuhao.