Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

CÂY.

Một cây mà có hai cành.
Nhánh chia hướng bắc nhánh về hướng nam.
Rễ thì rễ chuột, rễ bàng.
Rễ chuột đâm thẳng rễ bàng hai bên . 
Một cơn mưa gió bão bùng.
Rễ bàng, rễ chuột .chặt ghì lấy cây .
Bão to trốc gốc ngã đùng.
Nhánh nam nhánh bắc gãy lìa thân cây.
Rễ cây lăn lóc phơi bày.
Rễ con, rễ cái, rễ bàng cũng xong .

                                 Lăng kính người hoang tưởng.                                     
                                 Có một loại cây trong mắt tôi     .
                                            Nhất Dương Chí.
                                                       HH.
                                   haothuathiennguyenhuuhao.