Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

ĐỜI CHÍ SĨ.

Ai thương tiếc , đừng tuôn dòng nước mắt.
   Lệ tươm quanh   đôi mi ướt đủ rồi. 
Lòng   ngậm ngùi dù  một thoáng giây  trôi .
    Như tia nắng  sưởi  mộ  đời chí  sĩ *.

                         Họ đã mất nhưng danh họ còn mãi.
                         Đời chí sĩ  như muôn vàn chiến sĩ.
                     "Ai bao năm vì sông núi quên  mình "
                      Không   tôn vinh, khi đã là CHÍ  SĨ.   


                                     Trần   Thế  Luận.
                                            HH.
                           haothuathiennguyenhuuhao.