Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

VIẾT VÀ KÝ.

Từ trang giấy trắng đầu tiên .
Với cây bút  nhỏ viết cho thẳng  hàng.
Viết cho   kín cả mặt trang .
Từ trên xuống dưới chữ đều thật  xinh .
Nay bài  tập viết lần đầu .
Bậm môi  nắn nót từ vần  chữ a.
Ngày mai tập viết chữ b.
Viết thì nắn nót nhưng đừng bậm môi.
Ngồi ngay, đầu thẳng vừa tầm.
Tập trung lúc viết đưa  tay  nhẹ nhàng
Ngày mai  tập viết chữ c.
Mỗi ngày một chữ cho dần quen tay.
Cháu ơi , ông bảo  cháu này .
Mai sau cháu lớn nhớ  đừng ký sai.

                     Gia sư bất đắc dĩ.
                      Luu tran the.         .
                            HH. 
           haothathiennguyenhuuhao.